Par darba tiesību forumu 2020

Darba tiesību forums

2020. gada 5. novembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ar Friedrich Ebert Stiftung fonda atbalstu organizēja Darba tiesību forumu, kurā kā klausītāji piedalījās arī LAB «Enerģija» pārstāvji.


Aktuālie temati: darba likuma piemērošanas problemātiskie jautājumi, izmaiņas COVID-19 pandēmijas izplatības laikā, attālinātā darba juridiskie un darba drošības aspekti, darba devēja jaunie pienākumi, norīkojot darbiniekus darbam ārvalstīs, kā arī sociālo partneru priekšlikumi nākamajiem Darba likuma grozījumiem u.c.

LAB "Enerģija"
Vaļņu iela 32-410, Rīga, LV-1050
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898