Valde

Aivars Āboliņš

Valdes priekšsēdētājs

Lilita Vagele

LAB "Enerģija" priekšsēdētāja vietniece

Aivis Dišlers

AS "Augstsprieguma tīkls" arodorganizācijas priekššēdētājs

Inta Sīpola

"Latvenergo" arodorganizācijas "Kaskāde" priekšsēdētāja

Lilita Didrihsone

"Latvenergo" arodorganizācijas "Centrs" priekšsēdētāja

Alla Kronberga

AS "Rīgas siltums" arodorganizācijas priekšsēdētāja

Ainārs Silickis

"Latvenergo" Ziemeļaustrumu reģiona arodorganizācijas priekšsēdētājs

Santa Ezertēva

"Latvenergo" Pierīgas reģiona arodorganizācijas priekšsēdētāja

LAB "Enerģija"
Vaļņu iela 32-410, Rīga, LV-1050
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898