Labākā dalīborganizācija 2019

Par 2019. gada labāko LAB «Enerģija» dalīborganizāciju nominēta Austrumu reģiona arodorganizācija. Apsveicam!

Gada labāko dalīborganizāciju sumināja un balvu «Labākā arodorganizācija 2019» Jūlijai Garai, LAB «Enerģija» Austrumu reģiona arodorganizācijas priekšsēdētājai, pasniedza LAB «Enerģija» priekšsēdētājs Aivars Āboliņš.

LAB "Enerģija"
Vaļņu iela 32-410, Rīga, LV-1050
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898