Arodorganizācija “Termoelektrocentrāles”

Arodorganizācija “Termoelektrocentrāles” apvieno Latvijas arodbiedrības “Enerģija” biedrus Rīgas TEC-1 un Rīgas TEC-2 ražotnes.
Arodkomitejas pilnvaru termiņš no 07.04.2020.- līdz nākamajai konferencei.

A/o “Termoelektrocentrāles” arodkomitejas sastāvs:

  1. Mihails Zamišļajevs – a/o priekšsēdētājs, TEC-2 energosistēmu inženieris
  2. Raimonds Garkaklis – a/o priekšsēdētāja vietnieks,TEC-1 elektroinženieris
  3. Anna Šapavalova – a/o sekretāre, kvalitātes vadības sistēmas vadītājs
  4. Gunārs Pommers – arodkomitejas loceklis, projektu vadītājs
  5. Jānis Mertens – arodkomitejas loceklis, elektrostaciju ekspluatācijas uzraudzības inženieris

Revīzijas komisija:

  1. Karīna Gruņenko – revīzijas komisijas priekšsēdētāja, vides inženieris
  2. Dzintars Ziediiņš – revīzijas komisijas loceklis, TEC-1 būvinženieris
  3. Anita Tranze Drabiņa – revīzijas komisijas loceklis, metrologs Juris Pērkons – grāmatvedis, Latvenergo pensionārs

LAB "Enerģija"
Vaļņu iela 32-410, Rīga, LV-1050
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898