Austrumu reģiona arodorganizācija

Austrumu reģiona arodorganizācija apvieno 235 strādājošo biedru un 10 bijušo darbinieku pensionāru. Arodorganizācijā izveidotas 13 arodgrupas. Arodkomitejas sastāvs:

Jūlija Garā arodorganizācijas priekšsēdētāja;

Inga Lesiņa – AO priekšsēdētājas vietniece

Kristīne Boltā – sekretāre

Oksana Martinova – kasiere

Ēriks Orlovs, Anatolijs Aņisimovs, Stella Kuligina, Inna Ūdrasola, Andrejs Osipovs – arodkomitejas locekļi.

Gunta Lazdovska, Vladislavs Melders, Alla Paukšte – revīzjas komisijas locekļi.

Austrumu reģiona arodorganizācijas priekšsēdētājas, arodkomitejas un Revīzjas komisijas pilnvaru termiņš ir no 2019.gada 10.jūlija līdz 2024.gada 9.jūlijam.

Austrumu reģiona arodgrupas pilnvarotie darbojas:   Daugavpilī un Ilūkstē – Pavels Latkovskis, Vitālijs Jevsejevs, Elvis Kokins;

Līvānos un Preiļos – Jānis Kokorīts, Indra Butāne, Māris Golubickis; Krāslavā un Dagdā – Igors Grizāns, Jans Voitjuls;

Viļānos un Rēzeknē – Oļegs Kotovs,Viktors Ivanovs, Valērijs Ivanovs, Vadims Taurēns, Aleksandrs Litvinovs; Transporta nodaļā – Imants Pastars, Andrejs Knoks; Austrumu Dispečervadības centrs – Andris Kivlenieks; AAN – Aigars Siņavskis, Andrejs Osipovs; Daugavpils KAC – Iveta Bobrova, Latvenergo – Stella Kuligina.  

Austrumu reģiona arodorganizācijā ievēlētas 3 uzticības personas: Vadims Stāmers, Ēriks Orlovs, Aigars Možeiko (pilnv. termiņš līdz 09.07.2024.).   Mēs atbalstam sporta un kultūras pasākumus arodgrupās, organizējam pensionāriem boulinga un zemledus makšķerēšanas sacensības, organizējam boulinga turnīrus darbiniekiem Rēzeknē un Daugavpilī; organizējam Ziemassvētku pasākumus arodgrupās Krāslavā, Ludzā, Preiļos, Daugavpilī un Rezeknē, organizējam ekskursijas, organizējam vasaras sporta svētkus.

Sniedzam materiālo palīdzību dažādās dzīves situācijās, sakarā ar grūtiem materiāliem apstākļiem.

LAB "Enerģija"
Vaļņu iela 32-410, Rīga, LV-1050
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898