Rīgas HES arodorganizācija

Rīgas HES arodkomiteja darbojas trīs personu sastāvā: Maija Fīrmane (arodkomitejas priekšsēdētāja), Aleksandrs Vaščenko (grāmatvedis, kasieris), Andris Pakalns (darba drošība, sociālie jautājumi). Revīzijas komisija: Maksims Kuzņecovs.

Rīgas HES arodorganizācijas priekšsēdētājas, arodkomitejas un Revīzijas komisijas pilnvaru termiņš ir no 2020.gada 12.februāra līdz 2025.gada 11.februārim.

Arodorganizācija saviem biedriem iespēju robežās sniedz materiālos pabalstus veselības problēmu risināšanā, sakarā ar grūtiem materiāliem apstākļiem, dzīves jubilejās (40, 50, 60) un citos gadījumos, kad to nesedz polise vai neparedz darba koplīgums. Divas reizes gadā Jāņos un Ziemassvētkos arodorganizācijas biedriem tiek pasniegta dāvana.

LAB "Enerģija"
Vaļņu iela 32-410, Rīga, LV-1050
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898