Rīgas reģiona arodorganizācija

Arodorganizācijas darbu vada 2018.gadā konferencē ievēlēta arodkomiteja. Tās pilnvaru termiņš ir no 2018. gada 10. maija līdz 2022. gada 09. maijam.


Arodorganizācijas priekšsēdētāja: Lilita Vagele
Arodkomitejas locekļi: Agnese Jansone – priekšsēdētāja vietniece, Inga Jautaiķe, Ivo Ruicēns, Jēkabs Penka, Andulis Timčenko, Jānis Skalders, Matīss Augšpulis
Revīzijas komisija: Toms Upenieks
Uzticības personas darba aizsardzības jautājumos: Valdis Kanders


Arodkomiteja savā ikdienas darbībā vadās un pilda LAB «Enerģija» statūtos noteiktās funkcijas, nodrošinot savu biedru tiesisko aizsardzību un risinot aktuālos problēmjautājumus. Šobrīd aktuālie jautājumi, pie kuru risināšanas kopā ar citu dalīborganizāciju vadītājiem strādājam, ir darba vietu saglabāšana un Darba koplīguma nosacījumu ievērošana. Pārstāvam un aizstāvam savu biedru intereses darba samaksas jautājumos, biedru sociālās un ekonomiskās tiesības attiecībās ar darba devēju, tiesās un citās institūcijās.
Rīgas reģiona arodorganizācija saviem biedriem esošā finansējuma iespēju robežās sniedz materiālo palīdzību pirmās pakāpes tuvinieka nāves gadījumā, darbinieka kāzās, piedzimstot bērnam, «apaļās» dzīves jubilejās un citos gadījumos. Atbalstām mūsu biedru dalību sporta pasākumos, organizējam biedru saliedēšanas, kultūras un atpūtas pasākumus. Ziemassvētkos saviem biedriem ar mīlestību sarūpējam sirsnīgas dāvaniņas!

LAB «Enerģija arodbiedrības patstāvīgā vienība AS «Latvenergo»Rīgas reģiona arodorganizācija
Reģ.nr. 40008264317
tālr.: 29207199
e-pasts: arodorganizacija@gmail.com

LAB "Enerģija"
Vaļņu iela 32-410, Rīga, LV-1050
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898