Streiku fonda nolikums

Vispārīgie noteikumi

1.      LAB „Enerģija” (turpmāk tekstā – Enerģija) Streiku fonds (turpmāk tekstā – Streiku fonds) izveidots pamatojoties uz LAB „Enerģija” Statūtu 17.4.punktu.

2.      Streiku fonda mērķis ir veidot finansiālu bāzi, lai streiku gadījumos varētu sniegt materiālu palīdzību arodbiedrības biedriem un segt ar streiku organizēšanu saistītos izdevumus. Streiku fonda līdzekļus drīkst izmantot arī sapulču, gājienu, piketu finansiālo izdevumu segšanā. Sapulces, gājienu, piketu jēdziens šī nolikuma kontekstā atbilst likuma „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” tiesiskajam regulējumam.

LAB "Enerģija"
Vaļņu iela 32-410, Rīga, LV-1050
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898