Ziemeļu reģiona arodorganizācija

“Ziemeļu reģiona Arodorganizācija” apvieno 141 Ziemeļu reģionā strādājošos AS Latvenergo un AS Sadales tīkls biedrus .

Arodkomiteja no 2020. gada oktobra konferences  darbojas šādā sastāvā :

Einārs Bedrītis – priekšsēdētājs – Darba strīdi, sociālie un vispārīgie jautājumi.

Sandra Pakalne – priekšsēdētāja vietnieks.

Vaira Šļaukstiņa – lietvedība.

Dzintars Fabiāns –darba aizsardzība.

Andis Kalniņš – sporta un tūrisma aktivitāšu organizēšana.

Ivars Matišiņecs-Ērglis – darbinieku sociālie jautājumi.

Raivis Ābele – brīvā laika aktivitāšu organizēšana.

Gints Arājums – kultūras pasākumu organizēšana.

Revīzijas komisija:

Vita Balode; Jānis Deičmanis.

Ievēlētās  uzticības personas:

Dzintars Fabiāns,  Jevgēņijs Gendrjuks un Arnis Rozenbergs.

Ziemeļu tehniskās daļas struktūrvienībās darbojas arodgrupu organizatori, aptverot visus dotajā teritorijā esošos arodbiedrības biedrus.

 Arodkomitejas galvenās aktivitātes :

 1. Līdzdalība LAB Enerģija būtisku lēmumu sagatavošanā.
 2. Organizējam tikšanos ar darba devēja pārstāvjiem.
 3. Finansiāls un organizatorisks atbalsts ST Sporta un gada pasākumiem.
 4. Finansiāls atbalsts Līgo un Ziemassvētku pasākumiem arodgrupās.
 5. Finansiāls atbalsts Ziemeļu reģiona pensionāru – darba veterānu pasākumiem ( ekskursija vai kultūras pasākums).
 6. Sveicam arodbiedrības biedrus dzīves lielajās jubilejās ( 30, 40, 50, 60 un 70 gadi )
 7. Sveicam savus biedrus un viņu bērnus sakarā ar mācību iestāžu beigšanu.
 8. Sveicam biedrus, izbeidzot darba attiecības AS ”Sadales tīkls” un AS ”Latvenergo”.
 9. Ar dāvanu atceramies savus biedrus Ziemassvētkos un Sieviešu dienā.
 10. Sniedzam palīdzību dzīves priecīgās un skumjās situācijās (kāzas, bērnu piedzimšana, tuvu cilvēku bēres u.c.).
 11. Sniedzam materiālu palīdzību veselības problēmu risināšanā (gadījumos, kad to nesedz Polise vai neparedz Koplīgums).
 12. Atpūtas izbraukumu organizēšana arodgrupās.

LAB "Enerģija"
Vaļņu iela 32-410, Rīga, LV-1050
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898