Notikumi

Darba koplīguma projekts

Ir sācies mūsu AS «Latvenergo» koncernā noslēgtā darba koplīguma (DKL) darbības noslēdzošais gads, un mēs gatavojam jaunu DKL redakcijas projektu nākamajam periodam.

Lasīt vairāk »

Lab Enerģija aktualitātes 2020.gadā

Sadarbība ar darba devējiemLAB «Enerģija» pārstāvji tikās ar akciju sabiedrību valdes un padomes locekļiem, lai pārrunātu aktuālos nodarbinātības jautājumus.Saskaņojām vairāku darba samaksu regulējošu nolikumu redakcijas.Pieņēmām

Lasīt vairāk »

Labākā dalīborganizācija 2019

Par 2019. gada labāko LAB «Enerģija» dalīborganizāciju nominēta Austrumu reģiona arodorganizācija. Apsveicam! Gada labāko dalīborganizāciju sumināja un balvu «Labākā arodorganizācija 2019» Jūlijai Garai, LAB «Enerģija»

Lasīt vairāk »

Valsts prezidenta apsveikums

Esam pagodināti un gandarīti, saņemot Latvijas republikas Valsts prezidenta Egila Levita apsveikumu mūsu valsts 101. dzimšanas dienā. Tas ir sveiciens ne tikai organizācijai kopumā, bet

Lasīt vairāk »

Tikšanās ar finanšu ministru

2019. gada 12. decembrī LAB «Enerģija» priekšsēdētājs Aivars Āboliņš, AS «Augstsprieguma tīkls» arodorganizācijas priekšsēdētājs Aivis Dišlers un tās loceklis Miervaldis Roģis tikās ar Finanšu ministru

Lasīt vairāk »

Par darba tiesību forumu 2020

Darba tiesību forums 2020. gada 5. novembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ar Friedrich Ebert Stiftung fonda atbalstu organizēja Darba tiesību forumu, kurā kā klausītāji

Lasīt vairāk »

Par darba tiesību forumu 2019

2019. gada 14. novembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ar Friedrich Ebert Stiftung fonda atbalstu organizēja Darba tiesību forumu, kurā kā klausītāji piedalījās arī LAB

Lasīt vairāk »

Darba koplīguma projekts

Ir sācies mūsu AS «Latvenergo» koncernā noslēgtā darba koplīguma (DKL) darbības noslēdzošais gads, un mēs gatavojam jaunu DKL redakcijas projektu nākamajam periodam.

Lasīt vairāk »

Lab Enerģija aktualitātes 2020.gadā

Sadarbība ar darba devējiemLAB «Enerģija» pārstāvji tikās ar akciju sabiedrību valdes un padomes locekļiem, lai pārrunātu aktuālos nodarbinātības jautājumus.Saskaņojām vairāku darba samaksu regulējošu nolikumu redakcijas.Pieņēmām

Lasīt vairāk »

Labākā dalīborganizācija 2019

Par 2019. gada labāko LAB «Enerģija» dalīborganizāciju nominēta Austrumu reģiona arodorganizācija. Apsveicam! Gada labāko dalīborganizāciju sumināja un balvu «Labākā arodorganizācija 2019» Jūlijai Garai, LAB «Enerģija»

Lasīt vairāk »

Valsts prezidenta apsveikums

Esam pagodināti un gandarīti, saņemot Latvijas republikas Valsts prezidenta Egila Levita apsveikumu mūsu valsts 101. dzimšanas dienā. Tas ir sveiciens ne tikai organizācijai kopumā, bet

Lasīt vairāk »

Tikšanās ar finanšu ministru

2019. gada 12. decembrī LAB «Enerģija» priekšsēdētājs Aivars Āboliņš, AS «Augstsprieguma tīkls» arodorganizācijas priekšsēdētājs Aivis Dišlers un tās loceklis Miervaldis Roģis tikās ar Finanšu ministru

Lasīt vairāk »

Par darba tiesību forumu 2020

Darba tiesību forums 2020. gada 5. novembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ar Friedrich Ebert Stiftung fonda atbalstu organizēja Darba tiesību forumu, kurā kā klausītāji

Lasīt vairāk »

Par darba tiesību forumu 2019

2019. gada 14. novembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ar Friedrich Ebert Stiftung fonda atbalstu organizēja Darba tiesību forumu, kurā kā klausītāji piedalījās arī LAB

Lasīt vairāk »

LAB "Enerģija"
Vaļņu iela 32-410, Rīga, LV-1050
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898